Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi MaxAir.no skriftlig melding per e-post(post@maxair.no) om at du vil påberope deg mangelen.

MaxAir.no vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp(forbrukerkjøpsloven).

Vi har 2 års garanti på luftfjæringsprodukter solgt av oss.

Vi har garanti på varen, men er IKKE ansvarlig for evt. monteringskostnader inn/ utmontering ved evt. reklamasjon.

Vi er heller IKKE ansvarlige for eventuelt kostnader i forbindelse med reklamasjon, utgifter til leiebil eller andre utgifter som måtte komme i forbindelse med reklamasjon på produktet.

Kunden er ansvarlig for at rett produkt er bestilt og ved evt. feilbestilling og påfølgende retur må kunde selv dekke fraktkostnadene begge veier.

Produktet må før montering sjekkes for brudd/ synlige defekter. Vi er ikke ansvarlige for bolter muttere som evt knekker ved/under montering.

Ved reklamasjon må det defekte produktet returneres til oss for godkjenning og retur avtales med oss på forhånd. Nytt produkt blir da tilsendt etter at vi har mottatt defekt del.

Hvis kunde av ulike årsaker ønsker å få levert nytt produkt før reklamert produkt er returnert til oss, må det kjøpes nytt produkt og et reklamerte produktet refunderes til kunde ved godtatt reklamasjon.